Nerandi tinkamo pasiūlymo? Reikia pagalbos?
8602 31333
Darbo laikas I-VII:
8:00 - 20:00

Kasko draudimas internetu

kasko draudimas

Kasko draudimas internetu

Transp. priem. savininko asmens / Įmonės kodas: *

El. paštas: *
Tel. nr: *
Vardas, pavardė / Įmonė: *
Variklio darbinis tūris (cm3): *
Jauniausio automobilio vairuotojo vairavimo stažas: *

* - laukeliai privalomi

 
 
Gavę užklausą, netrukus paruošime ir išsiųsime Jums draudimo pasiūlymus el. paštu,
o iškilus papildomiems klausimams, susieksime su Jumis telefonu.

 

Kasko (CASCO) Automobilių draudimas internetu.

Kas yra transporto priemonės (kasko) draudimo suma?

Transporto priemonės draudimo suma yra draudžiamos transporto priemonės rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną. Draudikas atlygina draudiminio įvykio metu patirtus nuostolius, neviršijančius šios sumos. 

Kaip apskaičiuojama transporto priemonių (kasko) draudimo suma?

Transporto priemonės rinkos vertė (draudimo suma) nustatoma remiantis kainynų, katalogų duomenimis, atsižvelgiant į transporto priemonės techninę būklę bei išorinę išvaizdą. Atskiru šalių sutarimu draudimo suma gali būti nustatyta vadovaujantis transporto priemonės pirkimo ar buhalterinės apskaitos dokumentais. 

Ar bet kokio amžiaus transporto priemonės gali būti draudžiamos?

Paprastai draudimo bendrovės atsisako drausti transporto priemones, kurių amžius yra daugiau nei 10 metų. Kai kuriais atvejais draudimo bendrovės sutinka drausti ir senesnes nei 10 metų transporto priemones (pvz., kai draudžiamas transporto priemonių parkas ar kai draudžiamų senesnių nei 10 metų transporto priemonių techninė būklė yra gera).

Kas yra frančizė draudžiant transporto priemones (kasko)?

Sudarant kasko draudimo sutartį, gali būti nustatyta frančizė - transporto priemonės ar papildomos įrangos nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draudėjas. Pagal kiekvieną draudiminį įvykį nustatyta mokėtina draudimo išmoka mažinama frančizės suma. Frančizė gali būti išreikšta litais arba procentine išraiška (paprastai iki 25% draudimo sumos). Procentinė frančizės išraiška dažniausiai taikoma transporto priemonės vagystės atveju.

Ar verta drausti transporto priemones, taikant franšizę?

Pagrindinis frančizės taikymo privalumas yra tas, kad ji ženkliai sumažina draudimo įmoką, nes draudimo kompanijai nebereikia reguliuoti smulkių žalų, kurių administravimo kaštai nėra mažesni. Iš kitos pusės, draudžiantis be frančizės, net ir dėl keliasdešimties litų žalos draudėjui tenka sugaišti keletą valandų, kol bus sutvarkyti dokumentai, reikalingi draudimo išmokai gauti. Taupant laiką, į tokias mažas žalas dažnai numojama ranka. Tad kodėl gi nepasirinkus frančizės ir taip nesumažinus draudimo įmokos? Be to, kai kuriose draudimo bendrovėse draudimas be frančizės įmanomas tik išskirtiniais atvejais.

Nuo ko priklauso kasko draudimo įmoka?


Kiekvienu atveju draudimo sąlygos bei įmokos priklausys nuo konkrečios įmonės transporto priemonių parko dydžio, amžiaus, kokybės, nuostolingumo bei pasirinktų draudimo sąlygų.

Kada, apsidraudus kasko draudimu, žala nėra atlyginama?

Tai priklauso nuo konkrečios draudimo
 bendrovės taisyklių, bet bendri principai yra šie:
draudimo išmoka nemokama, jeigu žala patiriama:
 

 • vairuojant transporto priemonę vairuotojui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų;

 • vairuojant transporto priemonę vairuotojui, neturinčiam vairuotojo pažymėjimo ar neturinčiam teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonės arba kai transporto priemonę vairavęs asmuo nėra teisėtas transporto priemonės valdytojas;

 • jei vairuotojas nepakluso policijos pareigūnams ar savavališkai pasišalino iš įvykio vietos;

 • vairuojant techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai jos eksploatacija buvo draudžiama pagal Kelių eismo taisykles ir tai turėjo įtakos įvykiui;

 • pervežant transporto priemonę, kai nesilaikoma būtinų saugumo reikalavimų, arba buksyruojant transporto priemonę;

 • transporto priemonę panaudojant automobilių sporto varžyboms arba pasiruošimui joms;

 • dėl radioaktyviųjų medžiagų poveikio;

 • naudojant transporto priemonę kaip nusikaltimo įrankį;

 • dėl karo veiksmų, riaušių, civilinio nepaklusnumo akcijų, užgrobimo, konfiskacijos, arešto, įvykdyto civilinės arba karinės valdžios;

 • dėl bagažo sugadinimo ar sunaikinimo;

 • apdraustam vairuotojui ar keleiviams nusižudžius, kėsinantis nusižudyti arba susižaloti;

 • apdraustam vairuotojui ar keleiviams žuvus arba susižalojus dėl trečiųjų asmenų tyčinės veikos;

 • dėl apdrausto vairuotojo įgimtų ar įgytų fizinių trūkumų, ligų ar jų priepuolių, kurie buvo autoįvykio, sukėlusio sveikatos sužalojimus ar mirtį, priežastis;

 • apdraustam vairuotojui ar keleiviams gavus psichinę traumą, dėl kurios atsiranda ar paūmėja kitos ligos.

Draudikas taip pat gali nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti, jei draudėjas nevykdė draudimo sutartyje ar draudimo rūšies taisyklėse numatytų pareigų (pvz., laiku nesumokėjo draudimo įmokų), taip pat vagystės atveju įrodžius, jog draudėjas buvo palikęs transporto priemonę neįjungęs apsaugos priemonių (nurodytų draudimo liudijime). Visais atvejais draudimo išmoka nemokama, jei buvo įrodyta, kad draudėjas sukčiavo, siekdamas gauti draudimo išmoką (inscenizavo draudiminį įvykį, sudarė draudimo sutartį po įvykio ir pan.). 

Kas yra transporto priemonės draudimas nauja verte?

Draudžiant transporto priemonę nauja verte:

 • transporto priemonei draudiminio įvykio metu padaryti nuostoliai atlyginami neišskaitant keičiamų detalių nusidėvėjimo;

 • transporto priemonės visiško sunaikinimo (kai ją remontuoti netikslinga) atveju nuostolis yra lygus automobilio draudimo sumai atėmus liekanų vertę;

 • transporto priemonės praradimo atveju nuostolis yra lygus automobilio draudimo sumai.

Draudžiant transporto priemonę nauja verte, draudimo suma ir rinkos vertė lygi transporto priemonės pirmojo pardavimo vertei, patvirtintai transporto priemonę pardavusios įmonės. Ši nuostata dėl rinkos vertės nustatymo yra taikoma tik tuo atveju, kai transporto priemonė yra įsigyta Lietuvos Respublikoje.

Kas yra transporto priemonės draudimas neišskaitant nusidėvėjimo?

Transporto priemonė draudžiama su sąlyga, kad draudiminio įvykio atveju draudimo išmoka mokama neviršijant draudimo sumos, neišskaitant keičiamų transporto priemonės dalių, detalių ir agregatų nusidėvėjimo. Šis draudimo variantas paprastai taikomas ne senesnėms nei 5 metų amžiaus transporto priemonėms.

Kas yra transporto priemonės draudimas išskaitant nusidėvėjimą?

Transporto priemonė draudžiama su sąlyga, kad draudiminio įvykio atveju draudimo išmoka mokama neviršijant draudimo sumos, išskaitant keičiamų transporto priemonės dalių, detalių ir agregatų nusidėvėjimą. Šis draudimo variantas paprastai taikomas senesnėms nei 5 metų amžiaus transporto priemonėms.

Kas yra transporto priemonės draudimas nekintančia draudimo suma?

Tai draudimo variantas, kai po draudiminio įvykio draudimo bendrovei išmokėjus draudimo išmoką, lieka galioti ta pati draudimo suma, kaip ir iki įvykio. 

Kas yra transporto priemonės draudimas mažėjančia draudimo suma?

Tai draudimo variantas, kai po draudiminio įvykio draudimo bendrovei išmokėjus draudimo išmoką, sutartyje numatyta draudimo suma mažinama išmokėtos išmokos suma. Jei bendra išmokų suma yra lygi arba viršija sutartyje nustatytą draudimo sumą, sutarties galiojimas pasibaigia.

Ką reiškia "transporto priemonės remontas organizuojamas draudėjo pasirinkimu"?

Atsitikus draudiminiam įvykiui, transporto priemonė remontuojama draudėjo pasirinktose remonto dirbtuvėse Lietuvoje ir draudikas neatsako už atliktų remonto darbų kokybę.

Ką reiškia "transporto priemonės remontas organizuojamas draudiko pasirinkimu"?

Atsitikus draudiminiam įvykiui, transporto priemonė remontuojama draudiko nurodytose remonto dirbtuvėse Lietuvoje. 

Dėmesio!
 

Visos pateikiamos išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai yra tik puslapio rengėjų ar atskirų skelbiamų straipsnių autorių nuomonės, kurios gali nesutapti su draudimo veikloje bei teisinėje praktikoje įsigalėjusiomis nuomonėmis ir tendencijomis. 

Visos pateikiamos išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai yra bendro pobūdžio ir negali pakeisti specialistų konsultacijų, suteikiamų atsižvelgus į konkrečias aplinkybes. 

Puslapio rengėjai nesuteikia jokių garantijų dėl pateikiamų rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo galimybių bei neatsako už jokius tiesioginius arba netiesioginius nuostolius ar žalą, susijusią su šių rekomendacijų ar pasiūlymų įgyvendinimu.

Šaltinis: Verslo banga, pagal "Balto Link" informacija

 20% pigesnis Draudimas internetu
Kelionių Draudimas Internetu
 
Turto Draudimas InternetuTinklapi administruoja UAB "Argentum Sistemos", as.lt